Bursa Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Bina Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimi göz önünde bulundurularak oluşturulan enerji performans belgesidir.

Tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi binaların da A ile G harfleri arasındaki harfler ile belirtilen ve en verimli enerji tüketen binanın A, enerjiyi en verimsiz tüketen binanın ise G harfi ile sınıflandırıldığı bir performans sınıfı vardır.

Enerji Kimlik Belgesinde binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma, sıhhi sıcak su ve havalandırma ihtiyaçlarının yer almasının yanı sıra binanın yıllık karbon salım miktarı ve yenilenebilir enerji kullanım oranları da bulunmaktadır.

A Akademi Enerji Verimliliği Danışmanlık firması Mak. Yük. Müh. Mustafa YONCACILAR tarafından 2011 yılında kurulmuştur.

Enerji verimliliği, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden tüketilen enerji miktarının en aza düşürülmesidir.

Enerji Etüdleri ile tükettiğiniz enerjinin ne kadarından tasarruf edebileceğinizi öğrenebilirsiniz

Güneş, rüzgar, biyogaz, hidroelektrik gibi yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki önemini biliyoruz ve enerji çözümlerimizi sürdürülebilir teknolojiler üzerine inşaa ediyoruz.